Personvernerklæring

Vi i Defero er opptatt av våre kunders sikkerhet og av å beskytte persondata. All persondata hos oss blir kryptert på en sikker måte ved behandling. For at du skal få en god innsikt har vi under laget en oversikt som beskriver våre behandlinger av personopplysninger.

Følgende opplysninger samler vi inn i ditt kundeforhold med oss.

Når samler vi inn opplysninger om deg?

Ved opprettelse og administrering av «Min Side»

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Navn
Adresse
Telefonnummer
e-postadresse
Fødselsdato
Komplett kredittrapport

Hvorfor samler vi inn opplysningene?

Innsamling skjer for å oppfylle en avtale etter ønske fra den registrerte

Når samler vi inn opplysninger om deg?

Ved innhenting av kredittopplysninger

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Navn, Alder, Kjønn, Kommune, Postkode, Poststed, Adresse, Betalingserfaring, Adressestabilitiet, Risikovurdering, Objektiv kredittrisiko, Kredittscore, Betalingsanmerkning, Netto formuestall, Næringsinteressser, Lønnsinntekt, Skatt

Hvorfor samler vi inn opplysningene?

Innsamling skjer på bakgrunn av ditt samtykke

Når samler vi inn opplysninger om deg?

For å identifisere deg og for vedlikehold av våre hjemmesider

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Informasjon ved bruk av BankID
E-post adresse
Informasjonskapsler

Hvorfor samler vi inn opplysningene?

Innsamling skjer på bakgrunn av berettiget interesse

Når samler vi inn opplysninger om deg?

For å kunne føre statistikk, testing og for å forbedre våre tjenester

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Informasjon ved bruk av BankID
E-post adresse
Brukeratferd
Informasjonskapsler
Test data basert på psydonymisert personinformasjon

Hvorfor samler vi inn opplysningene?

Innsamling skjer på bakgrunn av berettiget interesse

Når samler vi inn opplysninger om deg?

Markedsføring og annonsering

Hvilke opplysninger samler vi inn?

E-post adresse
Brukeratferd

Hvorfor samler vi inn opplysningene?

Innsamling skjer på bakgrunn av ditt samtykke

Utlevering av informasjon til tredjepart

Ved noen tilfeller er Defero nødt til å dele informasjon med våre samarbeidspartnere. Deling av informasjon skal kun gjennomføres på bakgrunn av et gyldig formål. Defero skal alltid ha på plass en databehandleravtale med tredjeparter som det blir delt informasjon med. Dette er en avtale som regulerer hvilke opplysninger som blir overført, samt begrenser bruken av personopplysninger til det enkelte formålet.
I noen tilfeller kan vi også oppleve at vi er nødt til å dele informasjon på bakgrunn av lovpålagte bestemmelser. Dersom bakgrunnen ikke er taushetsbelagt vil Defero varsle om hvilken informasjon det gjelder til den registrerte.

Lagring av dine opplysninger

Defero vil behandler dine personopplysninger kun under den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen, eller den tidsperioden som er nødvendig for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse. Behandling for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse skjer i tilfeller hvor Defero må lagre bilag av bokføringshensyn eller når Defero må ta vare på kundeopplysninger for å kunne gjennomføre reklamasjoner eller andre forbrukerrelaterte oppgaver som klagebehandling.
Når du ber om at din Defero-konto skal slettes vil vi fjerne personopplysninger som ikke lengre dekkes av et legitimt formål.

Dine rettigheter

Gjennom den nye personvernforordningen vil du ha følgende rettigheter.
Du har rett til å se hvilke opplysninger som blir behandlet. Rett til innsyn.
Du har rett til å få korrigert og oppdatert informasjon som er feil. Rett til retting.
Du har rett til å ta med deg dine personopplysninger som du har opprettet eller gitt til oss, i et digitalt format. Rett til dataportabilitet.
Du har rett til å be om at vi kun benytter et minimum av personopplysninger for behandlingen. F.eks. for markedsføring vil du kunne trekke tilbake et samtykke, og vi har da ikke anledning til å benytte oss av dine personopplysninger.
Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet. Vi lagrer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle det enkelte formålet med behandlingen. Se Lagring av dine opplysninger.

Endringer av personvernerklæringen

Defero vil, fra tid til annen, oppdatere sin personvernerklæring. Dette kan være på bakgrunn av f.eks. nye tjenester, eller lovpålagte krav. Ved større endringer, som vi mener er viktig informasjon til våre kunder, vil vi sende ut varsel om oppdatering via din kundeprofil.

Ønske om mer informasjon?

Dersom du har ytterligere spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger send en henvendelse til dpo@defero.no