Tilbake
post image
Innlegg lest av: 22045
Mange kan kreve under 1,5 prosent boliglånsrente
4/15/2020


God kredittsjekk betyr beste rente

Styringsrenten ble 07.05.2020 satt ned til 0 prosent. Det tok under 24 timer før de største bankene i landet fulgte etter, og vi kan med dette si at rentekrigen i Norge for alvor er i gang.

- Privatpersoner har fått renten sin kuttet med 0,7-2 prosentpoeng, avhengig av attraktivitet og risikoprofilen deres. Det er ingen hemmelighet at boliglånsbankene forskjellsbehandler kundene sine. Har du en god kredittsjekk med høy kredittscore og lav belåningsgrad, men en rente på over 1,5 prosent, er det mye som tyder på at du overbetaler på lånet ditt, sier daglig leder Eigil Arff Tarjem i Defero.

Om kredittsjekken din viser en kredittscore innenfor de to høyeste segmentene, altså 550 eller høyere, bør man kunne forvente at banken din setter renten under 1,5 prosent.

Vær dog obs på at siste nytt er at bankene nå stiller strengere krav til hvor god din kredittsjekk må være for at du skal bli ansett som en trygg betaler - altså hvilken kredittscore som kvalifiserer til laveste rente. Dette fører til at stadig flere ønsker å kredittsjekke seg selv for å sjekke betalingsanmerkninger og se hvordan bankene oppfatter deres personlige økonomi.

- Det har lenge vært en godt bevart hemmelighet, men det er faktisk slik at den renten du får av banken, er direkte knyttet til kredittsjekken din.

Samtlige norske banker bedømmer kundene sine ved å bruke blant annet kredittscore, forteller Arff Tarjem.

Kredittscore 1000 – 734 gir forventet boliglånsrente 1,44% (Veldig lav risiko)
Kredittscore 733 – 550 gir forventet boliglånsrente 1,52% (Lav risiko)
Kredittscore 549 – 443 gir forventet boliglånsrente 1,68% (Medium risiko)
Kredittscore 442 – 310 gir forventet boliglånsrente 1,86% (Høy risiko)
Kredittscore 309 – 1 gir forventet boliglånsrente: 2,01% (Veldig høy risiko)
Denne oversikten er gjenstand til hyppige oppdateringer i disse dager - du finner oppdaterte tall i din Deferoprofil.

Kredittsjekk deg selv her - Gratis
FA1.JPG 163.82 KB


Eigil Arff Tarjem, Daglig leder Defero - her på besøk hos Finansavisen TV


Kredittsjekk deg selv - viktigere enn du tror

– Har du en god kredittvurdering, øker sannsynligheten for at du får tilslag på søknader om lån - både bolig og smålån.

Er du uheldig og har en lav score eller betalingsanmerkning er mulighetene dine svært begrenset. Du er langt fra garantert lån med betalingsanmerkning, og mange med lav score eller betalingsanmerkning må søke spesialbanker om omstartslån. Tipset er derfor å sjekke betalingsanmerkninger og å kredittsjekke seg selv.

Som medlem av gratistjenesten Defero får du blant annet tilgang til kredittscoren din og andre økonomiske data som du bør kjenne til hvis du ønsker å forhandle med banken om bedre betingelser. Svært få nordmenn oversikt over egen kredittvurdering eller hvilken innvirkning kredittsjekken har på egen økonomi. Heldigvis øker antallet som får kontroll på sine data raskt, og Defero har fått over 26,000 medlemmer siden lansering av sin gratis tjeneste i Mai 2019.

- Defero samler kontinuerlig data på hvilket rentenivå du bør ligge på, hensyntatt kredittscoren din. Dette gjør at Deferos medlemmer får en objektiv vurdering basert på skarpe data som viser hvilken rente de kan oppnå, sier Arff Tarjem.

- Vi får tilbakemelding fra flere av medlemmene våre om at de setter stor pris på renteinnsikten de får gratis av Defero. Bankene har en uttalt laveste rente, men det er en kjent sak at det er store individuelle forskjeller på renten og det er mye å tjene på å ha denne innsikten. Faktisk ser vi at de aller fleste som ikke aktivt prater med banken sin, har en altfor høy rente, fortsetter Arff Tarjem.

Kredittsjekk deg selv gratis på Defero

4.0 dashboard liten.JPG 60.31 KB

Hvordan få bedre kredittsjekk og lavere rente?
Vi må begynne med å avlive en myte om når oppdateres kredittscore. Kredittscoren din kan oppdateres når som helst.
Scoren din kan endre seg ettersom scoremodeller oppdateres, det kommer ny informasjon - som at du flytter, gifter deg eller pådrar deg en betalingsanmerkning.
I disse dager der det skjer store ting på global skala med rentenedsettelser, oljeprisfall og Coronavirus kan også hele landsdeler bli berørt sammen med de som bor der.

For å opparbeide seg en god kredittscore bør man forsøke å ha en stabil økonomi og livssituasjon. Større endringer i inntekt eller bosituasjon vil påvirke score din negativt.

Under følger Deferos råd for en god kredittsjekk:

Stabilitet: bo på samme adresse over tid. Er man samboer/gift vil dette også kunne spille positivt inn på din kredittscore.

Betalingsanmerkning: Sørg for å betale regninger i tide, og sjekke om du har betalingsanmerkninger samt fjerne disse. På Defero får du se eventuelle betalingsanmerkninger.

Kredittsjekk deg selv: Gratis kredittsjekk av seg selv er grunnmuren til Defero og det er meget viktig å ha kontroll på egne data.

Disponibel inntekt: Dette begrepet er det altfor få som kjenner til. Det er kort fortalt inntektene dine minus utgiftene. Forsøk så godt det lar seg gjøre å sitte igjen med penger disponibelt på konto ved slutt av måneden - med andre ord: bruk mindre enn du tjener! Dette er en faktor banker er meget opptatt av da den sier noe om din betalingsevne.

Sparing: Når du har opparbeidet deg en positiv disponibel inntekt kan du begynne å spare og få avkastning på kapitalen din. Dette fortjener et eget innlegg som kommer senere.

Kontroll på personlig økonomi:  Om du har mye lån i forhold til verdier/egenkapital kan dette I fremtiden påvirke scoren din. Sørg derfor for å proaktivt søke å redusere/refinansiere gjeld til bedre betingelser enn du har i dag. Mange smålån fremstår rotete og risikikabelt for banken. Det er smart å bruke en agent til å få refinansiert dyre kredittkort. Defero anbefaler Axo Finans – Norges største agent.

Kredittsjekk deg selv og se din kredittscore gratis på under 1 minutt