Tilbake
post image
Innlegg lest av: 1432
Corona og din privatøkonomi
3/22/2020
Bakgrunn - derfor settes rentene ned så kraftig nå
Vi har fått to rentenedsettelser på total -1,25% på en uke, og mye tyder på at også Norge, i likhet med andre land, er på vei mot negative renter. Årsaken til at rentene sannsynligvis vil settes videre ned, er den pågående Coronaviruskrisen. Som vi alle vet og merker, innfører mange land karantene og portforbud i disse dager. Dette fører til at flere av verdens største økonomien stopper opp. For å motvirke den negative effekten dette har på økonomien, forsøker sentralbankene å stimulere økonomien ved å sette ned renten.
Når Coronaviruset fremdeles sprer seg er det derfor sannsynlig at rentene vil settes ytterligere ned. Her i Norge har vi i tillegg en ekstra utfordring å takle, nemlig at oljeprisen faller dramatisk på grunn av oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. Dette er enda et argument som taler for videre rentenedsettelse.

Tiltak 1) Diskutere rente med banken
Når bankene nå tilbyr rekordlave fastrenter kan det være fristende å hoppe på dette tilbudet. Kanskje er det lurt, men husk at bankene aldri gjør noe for å være snille. Når de nå tilbyr rekordlav fastrente er dette fordi de selv tror det er sannsynlig at rentenivået skal ytterligere ned. Det har aldri før lønnet seg å binde renten og man kan argumentere for at det er tvilsomt at det vil lønne seg denne gangen heller.
Et annet aspekt å huske på når det gjelder flytende eller fast rente, er at når du binder renten så binder du deg også til banken. Du kan ikke innfri et fastrente lån uten videre. Man vil i så fall måtte betale over- eller underkurs. Det er også sperret for ekstra innbetalinger, så du vil være knyttet til banken ut lånets løpetid. Du mister altså fleksibiltiet og mulighet til å forhandle rente med banken på et senere tidspunkt.

Om du velger å binde renten bør dette ses på som en forsikring. Du mister fleksibilitet og går glipp av potensielle fremtidige rentereduksjoner i bytte mot å unngå ubehagelige overraskelser – renteheving – i fremtiden. Om du skal forbli boende i huset du binder renten på kan det dog være en god måte å sikre seg mot uforutsette hendelser på, og mindre fleksibilitet er kanskje ikke like farlig om du uansett ikke skal selge boligen din.

I følge Finansportalen tilbyr disse bankene den foreløpig beste fastrenten (10 år):
Sandnes Sparebank                                             2,56% Effektiv rente
Sparebanken Sogn og Fjordane                          2,66% Effektiv rente
Sparebank 1 Telemark                                         2,72 % Effektiv rente
Om du ønsker å ha flytende rente kommer følgende banker foreløpig best ut:
Sparebank 1 Hallingdal Valdres                           2,21 % Effektiv rente
Landkreditt Bank AS                                            2,32 % Effektiv rente
Sparebanken Vest                                               2,56 % Effektiv rente                               

Husk at dette kun er veiledende priser. Endelig pris vil variere i henhold til dine data. Kredittscore, disponibel inntekt, betalingsanmerkninger og belåningsgrad er de viktigste variablene. Du får all denne informasjonen gratis i din Deferorapport.

Uansett om du velger flytende eller fast rente, er det uten tvil mye å spare på å være proaktiv I disse dager når rentene settes så kraftig ned.
På din Deferoprofil får du oppdatert informasjon om hvilken rente andre med samme kredittscore som du selv har. Dette er da også den renten du minst kan forvente å få fra banken din – så slipper du å lure på det.

Tiltak 2) Få en ekstra inntektskilder
Det finnes mange muligheter for å opprette nye inntektskilder ved å jobbe som frilanser. Dette har blitt svært enkelt, via portaler som for eksempel Fiverr. Her finner du et hav av potensielle oppdragsgivere som er på jakt etter tjenesten du tilbyr. Man kan selge alt fra koding, bildedesign, oversettelse, voice-over og mye mer. Ta en titt og se om du finner en kategori der du kan tilby dine tjenester. Defero har selv benyttet seg av denne portalen for å finne designere og utviklere.

Tiltak 3) Før, og følg, et ordentlig budsjett
Å føre budsjett er noe de fleste assosierer med kjedsommelighet, men det trenger det ikke være. Det kan være givende å føle at man får oversikt over egen økonomi – noe de færreste faktisk har. Benytt deg gjerne av budsjettfunksjonen du får gratis hos Defero. Husk å være oppriktig med tallene du benytter i budsjettet – det er intet poeng å føre budsjett om det ikke stemmer med virkeligheten.

Når du har fått oversikt over privatøkonomien din kan man så begynne å gjøre prioriteringer:
-          Betal ned de dyreste lånene først, og forsøk å samle kredittkortgjeld og usikre kreditter i ett lån for å minimere lånekostnadene dine og gebyrer.

-          Vurder å be om avdragsfrihet på de rimeligste lånene dine (dette er det flere banker som åpner for nå), slik at du kan bruke disse pengene på å betale ned dyrere lån først. I disse spesielle tidene kan bankene også se bort ifra kravet om 60% egenkapital.

-          Kan du be om lengre nedbetalingstid på de rimeligste lånene dine? Dette vil igjen frigjøre mer penger du kan bruke til å betale ned dyre lån.

-          Finn din «disponible inntekt» - altså hvor mye du sitter igjen med/går i minus hver måned. Defero regner ut denne for deg, automatisk om du bruker vårt budsjettverktøy. Når du vet din disponible inntekt, vet du hvilken buffer du har. Å kunne vise til en positiv disponibel inntekt og en god kredittscore/kredittrating er viktig for å få gehør hos bankene.

Tiltak 4) Ikke mist motet - hold hodet kaldt
Noen av henvendelsene vi har fått fra medlemmer har vært hvorvidt de bør gå til anskaffelse av kontanter. Dette ser vi ingen grunn til. Norge har verdens sterkeste banker og det er ingenting som tyder på at de skal gå overende. Samtidig har Norge et oljefond å støtte seg til, i motsetning til de aller fleste land i verden, så vi skal nok komme oss gjennom denne krisen også.

Som alltid – send oss en epost på radgivning@defero.no om du vil sparre med oss rundt din økonomi.